Alerte Infos

Discours à la nation d'Andry Rajoelina le 31 décembre 2013

Jeudi 2 Janvier 2014

KABARY FARAN’NY TAONA 2013, NATAON’NY FILOHAN’NY TETEZAMITA
ANDRY NIRINA RAJOELINA

Antananarivo faha-31 Desambra 2013

Ry Malagasy Mpiray Tanindrazana Namana manerana ny Nosy,
Afaka ora vitsy dia hivalona ity taona 2013 ity.
Koa midera sy misaotra an’Andriamanitra isika, nitantana sy nitsinjo ny diantsiaka tsirairay avy.

Tompokolahy sy Tompokovavy,
31 Desambra 2013.
Ity no faran’ny taona fahadimy sady farany iarahantsika ato anatin’ny Tetezamita.
Nandritra izay taona rehetra nodiavina izay, dia tao ny mafy sy ny mafaitra, fa tao ihany koa ny soa sy ny tsara, ary ny mamy sy ny nahafinaritra.
Marina fa ny “Fisedràna” no maha olombelona ny olombelona.
Ny “fisedràna” ihany koa anefa no nitarika antsika nankany amin’ny “Fahamatorana” sy ny “Fivoarana”.
Lalan-tsarotra ary be fandripandrika hatrany, no nodiavina hatramin’ny andro androany, saingy nitafy “Herim-po” sy “Herin-tsaina” ary “Herim-panahy” isika, mba hahatratrarana ny tanjona rehetra izay napetraka.
Nametraka fanamby tokoa isika, ary tratra ny tanjona.
Tsy nanaiky ho resin’ny fanakiviana sy ny fanatsatsoana.
Ary ny Malagasy dia miandrandra hatrany ny fandrosoan’ ity nosy malalantsika ity.

Ry Malagasy Namana,
Tontosa soa aman-tsara ny Fifidianana izay ho Filoham-pirenena sy ny Fifidianana ny ho Solombavam-bahoaka.
Misaotra ny Olom-pirenena tsirairay ny tenako satria tao anatin’ny Fitoniana, Fahamendrehana, Fahamatorana ary Filaminana tanteraka no nanatanterahana izany.
Isaorana ihany koa ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny sy ireo mpitandro ny filaminana.
Nijoro ianao ry Malagasy ary nandray andraikitra, satria ianao no manapaka ary ianao no mandidy!
Efa mipetraka ny fototry ny Repoblika faha-efatra ary io lalàm-panorenana io no ho hifehy ireo Mpitondra vaovao ho avy ka hanaovany fianianana sy ho hajainy.
Noho izany dia hifarana ny Fitondrana Tetezamita mba hahafahantsika mandroso ka hidirana any amin’ny Repoblika vaovao.
Tompkolahy sy Tompokovavy,
Sarobidy loatra ny safidim-bahoaka koa hanaja sy hankatoa izany isika.
Aoka izay ny fanakorontanana.
Ampy izay ny fampisaraham-bazana.
Havalony im-pito mandifotr’olona ny finiavana hampiady ny samy Malagasy.
Nisikina herim-po sy nampiseho fandeferana ny Malagasy, ka ny “Firaisankina” sy ny “Fitiavan-tanindrazana” no natao ampinga niarovana toy ny “anakandriamaso” ny “Firaisam-pirenena”, nandritra izay Tetezamita izay.
Efa ho dimy taona izao no nandefitra ny “maro an’isa”, noho izany, tonga izao ny fotoana hanajàna ny safidiny.

Ry Malagasy Namana,
Araka ny efa nambarako roa taona lasa izay, dia apetrak’Andriamanitra eo anoloan’ny “Safidy” hatrany isika, izany hoe :

* “Hisara-bazana isika sa Hiray hina?”
* “Hifankahala sa Hifankatia?”
* “Hifandrafy sa Hifandray tànana?”
* ary “Hamotika sy Handrava sa Hanorina sy Hanamboatra?”
Amiko, taonan’ny firaisankina, fifanomezan-tànana, fanorenana ary indrindra indrindra, taonan’ny fifankatiavana, no handrandraintsika amin’io taona ho avy io.
Satria, ny fitiavana no lehibe indrindra !
Noho izany, mino sy matoky ny tenako fa ny Malagasy hitsena ny taom-baovao 2014 ity dia :

* Malagasy mifankatia,
* Malagasy miray hina,
* Malagasy mifandray tànana,
* Malagasy vonona hanorina sy hanamboatra “Fiaraha-monina Vaovao sy Madagasikara Vaovao”

Tompokolahy sy Tompokovavy,
Hifarana àry ny Tetezamita.
Efa teny nomeko, ary fampanantenana nataoko, fa vonona hanao famimdram-pahefana amin’ny fomba Demokratika, ny tenako.
Koa amin’ny foko manontolo no anolorako fankasitrahana sy fisaorana mitafotafo ho an’ny Malagasy rehetra tsy ankanavaka.
Fisaorana noho ny fifampitokisana!
Fisaorana noho ny fahadiovam-po!
Fisaorana noho ny fifandeferana!
Fisaorana noho ny firaisankina!
Fisaorana noho ny fitandroana ny Fihavanana Malagasy!

Ry Malagasy tsy vaky volo manerana ny Nosy,
Eto am-pamaranana, dia mitodika sy mahatsiaro manokana an’ireo izay tsy salama ny tenako, ary koa ireo kamboty tsy fidiny tamin’ity taona ity, ireo rehetra tsy misy mpiahy, ary koa ireo Malagasy namako rehetra ao anatin’ny tebitebin-tsaina sy fangirifiriana noho ny antony maro samy hafa.
Mitsidika anareo isam-baravarana ny tenako ary mirary koa raha mirary, faran’ny taona feno fitoniana sy fitokisana ny Ho Avy, ka mba ho ampitso mamiratra sy feno hafaliana, ao anatin’ny fahasalamana sy fahombiazana tanteraka anie, no miandry antsika rehetra.
Ary mirary koa ny soa sy ny tsara indrindra, ho an'ny isam-batan'olona sy ny ankohonona tsirairay avy. Ary ho tanteraka anie ny fanirina sy ny fikasana rehetra.
Mitsodrano antsika Malagasy Namana rehetra manerana ny Nosy ny tenako mba hitsena ny taom-baovao 2014 ao anatin’ny “fitonian-tsaina” ary “fanantenana”!
Ho tanteraka anie ny sitram-pon’Andriamanitra!
MASINA NY TANINDRAZANA !
Misaotra Tompokolahy, Mankasitraka Tompokovavy !

Andry Nirina Rajoelina
Filohan’ny Tetezamitan’i Madagasikara
Vola Rasoamanana

Nouveau commentaire :

Alerte Infos | Insolites et le-saviez-vous ? | Interviews | Communiqués | Photos galeries | Bons plans | Questions-Réponses | Vaovaom-piangonana | Recettes malgaches | Tout sur Air Madagascar | Contact | Chronique | Misy raha ao | Voyages, Tourisme à Madagascar | Mada en 1 clin d'oeil | Lu sur le Net | Codes promos | Mada infos régions | Soirées | Tv Gasy | Web radio | Vos agendas soirées et événements ici ! | Courrier des femmes | PPN | A la une | APFMada : Association "Agir pour les femmes à Madagascar" | Journal Télévisé RTA - Madaplus | Associations | Sponsors et partenaires du Big Mada White - Nuit Blanche 2016 | Retrouvez : infos et Communiqués Air Madagascar