Infos Diaspora

FJKM Peniela Fitiavana spectacle de louange de ses 5 Sections: Remerciements - Fisaorana

Samedi 18 Novembre 2017

Groupe God Swing
Groupe God Swing
Cette année les 5 sections de l'église FJKM Fitiavana ont co-organisé un spectacle de louange animé par le groupe God Swing à la Maison du Temps Libre Place de l'Europe à Roissy en Brie (77) samedi 18 novembre.


www.madaplus.info
www.madaplus.info
A cette occasion son Pasteur Jean D'Elnivo Emmanuel, le bureau des 5 sections, les fidèles de la FJKM Peniela Fitavana adresse ses remerciements à tous ceux qui sont venus à cet événement:


www.madaplus.info
www.madaplus.info
" 1 Kor 14/12: " Raha fatrampaniry ny zavam-panahy dia izay hampandroso ny Fiangonana no tadiavo indrindra"

Misaotra an'Andriamanitra lehibe izahay fa tontosa soamantsara omaly ny rindran-kira izay nokarakarainay firaisan'ny Sampana 5 : sekoly alahady, Stk, Dorkasy, Slk, Safif.
Misaotra sy mankasitraka indrindra anareo raiamandreny mpitandrina mivady, ny biraon'ny fiangonana, ny fiangonana koa zahay tamin'ny vavaka sy t@ nanohanareo anay omaly , sy t@ ezaka valopy sy barquettes izay natao hatr'izay.
Hita fa tsy nikely soroka tokoa ianareo ka nanao arak'izay tratra ho fanehoana ny Voninahitr'Andriamanitra.
Mankasitraka indrindra ry havana fa ny Tompo anie hanonitra ireny rehetra ireny.

Nasehontsika ny fiombonana sy firaisana ary irariana ny hitohizan’izany hatrany.

Mbola hisy moa ny fandraisana commande laoka androany ho @ alahady heriny.( barquette ravitoto sy henakisoa sy barquette hen’omby ritra)

‘’Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny Anarany,…’’ Heb.6.10
Dera sy Laza dia hatao ho Voninahitr’Andriamanitra irery ihany izany rehetra izany, ary hanomezany Fitahiana antsika zanany rehetra.

Amin’ny anaran’ ny firaisan'ny sampana 5"
N.R.

Infos Diaspora | Brèves Madagascar