FISAORANA SY FANKASITRAHANA vokatra dorkasy FJKM Champigny sur Marne ny 9 aprily lasa teo niarahana t@ tarika Ny Mino
Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika , ny amin'ny nanomezany sy mbola hanomezany antsika fahasoavana ka ahafahan-tsika manompo Azy mba hamirapiratan'ny voninahiny.
Isaorana isika rehetra : ny Ray aman-dReny mpitandrina mivady , ny filohan'ny Dorkasy SP 37, ny Sampana velona rehetra, ny fiangonana manontolo nombam-pianakaviana. Ireo izay tsy tonga fa nitrotro amim-bavaka ny fotoana. Nanampy tamin'ny fomba rehetra , tsy nikely soroka , lany vola amin-karena, mba ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra.
Tena zava-dehibe tokoa izay nataonareo , ary ny Tompo tokoa no mamaly ny asam-pitiavana nasehonareo tamin'izany.
Tsarovy fa " Ny Tompo tokoa no andraisanao ny lova ho valiny " Kol 3 : 24

Manao veloma hombam-pirarian-tsoa

Ny birao

C15